Điện thoại hỗ trợ:
0906 266 944

Khuyến cáo khi mua hàng tại shop maynghelen.top

Ngày đăng: 11-05-2017 11:51:58

Khuyến cáo khi mua hàng tại shop camera-sieunho.com

 Để đảm bảo quyền riêng tư theo quy định của pháp luật nhà nước Việt Nam, chúng tôi khuyến cáo tất cả khách hàng mua sản phẩm tai shop camera-sieunho.com:

 - Không xâm phậm tới đời tư thông tin cá nhân của người khác.

 - Không sử dụng sản phẩm vào mục đích xấu, gây ảnh hưởng tới hình ảnh cá nhân của những người xung quanh.

 - Tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam về quyền riêng tư về đời sống, hình ảnh cá nhân của mỗi người.

 - Đặc biệt: Mọi vấn đề làm trái pháp luật theo quy định của Việt Nam khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm với hành vi của mình.

Cảm ơn các bạn đã tin tưởng và mua thiết bị tại của hàng của chúng tôi!!!!!

Chia sẻ:


0906 266 944